×

سامانه ارتباط با صنایع و پژوهشگران

ثبت اطلاعات پژوهشگران

تکمیل فرم

ثبت اطلاعات صنایع و معادن

تکمیل فرم

PREV
NEXT

درباره ما

دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی هر جامعه‌ای در دنیائی که بر محور و مدار دانایی در جهان کنونی می‌باشد، محسوب می‌شوند. اگر درگذشته نیازی  به برقراری ارتباط بین  این دو نهاد در جوامع احساس نمی‌شد ولی امروزه لزوم ایجاد چنین ارتباط و تعاملی بین آنها، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. تربیت نیروهای متخصص و کارآمد از سوئی و اشتغال به کار فارغ‌التحصیلان دانشگاه از سوی دیگر مسائلی است که در این زمینه ذهن مسئولان هر کشور را به خود معطوف کرده است. ارتباط مستمر و پوياي صنعت و دانشگاه چرخه مثبتي را ايجاد خواهد كرد.
 بدون دستيابي به توسعه صنعتي، دستيابي به توسعه اقتصادي مفهوم مناسبي نخواهد داشت و در صورت برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه است كه نيازهاي اين حوزه براي حصول توسعه و ارتقاي كيفي تعيين و برنامه‌هاي دانشگاه براي پرورش نيروهاي مورد نياز تدوين خواهد شد.

PREV
NEXT
TOP